Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL)

SVYL Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL) Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL)

FEM (Female Estonian Migrants) -projekt

FEM Helsingis tugirühm koguneb sügisel 2017 järgmistel kolmapäevadel kell 17.30-19.30:

K 6. september
K 4. oktoober
K 8. november
K 13. detsember

Anni Lasteaia ruumides (Asemapäällikönkatu 5, Helsinki. Sissepääs on Opastinsilta 6 A poolelt.)

Kohapeal on lastehoid, pakume suupisteid ja kohvi!
Tule ise ja võta sõbergi kaasa!

Eelnev registreerimine kohustuslik: femhelsingis@gmail.com


Informatsiooni projekti FEM raames saab infopunktidest:

Helsingis kolmapäeviti alates 16.08 kl 8.30-12.30 Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22 C)
/ femhelsingis@gmail.com / skype: FEM Helsingis / +358 40 777 4618

Turus argipäeviti kl 9-15 Eesti keskuses (Vanha Suurtori 3)
/ turuinfopunkt@gmail.com / skype: viro-keskus / +358 40 1475 221

SVYL alustas kevadel 2016 uue projektiga, mis pakub infot ja tuge Soome kolinud eestlastele. Projekti rahastajaks on Central Baltic-programm ja kaasa löövad Eesti keskus Turus (Varsinais-Suomen Viro-keskus Ry), SVYL (Suomen Viro-yhdistysten liitto) Helsingis ja Euroopa Eesti Seltside Koda Tallinnas.

Projekt tegeleb Soome kolinud Eesti naiste küsimustega ning seega on selle üldisem eesmärk tugevdada oma kodumaalt lahkunud ning mõnes teises Läänemere piirkonna riigis elavate ja töötavate naiste kogukondi. Kohalike elanikega võrreldes on migrandid sotsiaalselt ja majanduslikult enam haavatavad ja seisavad silmitsi raskustega, mida nad sageli ei suuda või ka ei soovi ette näha. Seni ei ole selle küsimusega palju tegeletud ja puudub süsteemne lähenemine teemale. Käesolev projekt läheneb teemale erinevate tegevuste abil, näidates kõigepealt, missuguste küsimuste ja probleemidega naismigrandid kokku puutuvad ning astudes seejärel samme lahenduste leidmiseks kogukonna tegevuste kaudu.

Enamikus projekti tegevustest on kaasatud sihtgrupid (juba Soomes elavad ja töötavad eesti naised, ja ka need, kes plaanivad Soome elama asuda). Sihtrühmade tegevus korraldatakse kolme valikgrupi põhjal (Turu, Helsingi ja Tallinna naised), kes osalevad projekti tegevustes tugirühmadena. Projekt kasutab kogemusnõustamise tehnikat, mis võimaldab anda osalejatele nii teadmisi kui ka emotsionaalset, praktilist ja sotsiaalset toetust. Turu ja Helsingi piirkonnad valiti sealse eestikeelse elanikkonna asustustiheduse ja eestlastega töötavate aktiivsete partnerorganisatsioonide olemasolu tõttu. Tugirühmade kokkusaamised Soomes ja Eestis, kus küsimusi ja probleeme ühiselt arutatakse, tugevdavad ühtsustunnet ja naistevahelisi suhteid ning aitavad neil ka tulevikus suhelda ja elukogemusi jagada.

Projekti tegevused hõlmavad andmete kogumist, kolme rühma moodustamist naissoost Eesti sisserändajate seas Turus, Helsingis ja Tallinnas, rühmade tegevuse korraldamist kogu projektiperioodi vältel, infopunktide loomist Turus ja Helsingis, ning teavitustegevust, sealhulgas Facebooki-kogukonnas ja projekti veebilehel.

Kas tahad osaleda FEM-projekti grupitevuses?

Võta meiega ühendust!

Turu: Ülle Priks ja Kirsi Äyräs, virokeskus@gmail.com.

Helsingi: Kirsi Bongwirnso ja Karin Mickelsson, femhelsingis@gmail.com.

FEM Facebookis: www.facebook.com/FEM.projekt/


FEM (Female Estonian Migrants) -projekti

FEM-hanke järjestää uudenlaista ryhmätoimintaa ja neuvontapalvelua virolaisille EU-hankkeen kautta. Hanke toteutetaan Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa. FEM (Female Estonian Migrant) -hanke on alkanut huhtikuussa 2016. Central Baltic -ohjelman rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen Viro-keskus ry (Turku), Suomen Viro-yhdistysten liitto ry (Helsinki) ja Eesti Seltside Koda (Tallinna).

Hanke käsittelee Suomeen muuttaneiden virolaisnaisten kysymyksiä. Tarkoitus on vahvistaa näiden naisten yhteisöjä. Paikallisiin asukkaisiin verrattuna maahanmuuttajat ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti heikommassa asemassa ja kohtaavat enemmän haasteita, joita he eivät usein kykene ennakoimaan. Tämä projekti lähestyy aihetta erilaisten toimintojen kautta hahmottaen maahanmuuttajanaisten keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia ja ratkoen sitten niitä yhteisöllisen toiminnan kautta.

Kohderyhmät ovat Suomessa jo asuvat ja työskentelevät virolaisnaiset ja myös ne virolaisnaiset, jotka vasta suunnittelevat muuttoa Suomeen. Toimintaa järjestetään valitsemalla kolme ryhmää naisia (Turussa, Helsingissä ja Tallinnassa) hanketoimintaan osallistuviksi vertaisryhmiksi. Hanke käyttää vertaisneuvontatekniikkaa, joka mahdollistaa tiedon sekä emotionaalisen, käytännöllisen ja sosiaalisen tuen antamisen osallistujille. Kysymyksistä ja ongelmista keskustellaan yhdessä. Vertaisryhmien kokoontumisissa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja hyviä suhteita naisten välillä ja autetaan heitä kommunikoimaan ja jakamaan asioita toistensa kanssa myös tulevaisuudessa.

Projektin toimintaan kuuluu tietojen kerääminen, kolmen vertaisryhmän kokoaminen virolaisista maahanmuuttajanaisista Turussa, Helsingissa ja Tallinnassa, vertaisryhmien tapahtumien järjestäminen koko projektin ajan, walk-in -infopisteiden perustaminen Turkuun ja Helsinkiin sekä tiedottaminen (Facebook-yhteisö ja projektin verkkosivu).

Lisätietoja:

Turku: Ülle Priks ja Kirsi Äyräs, virokeskus@gmail.com.

Helsinki: Kirsi Bongwirnso ja Karin Mickelsson, svyl@svyl.fi.

FEM Facebookissa: www.facebook.com/FEM.projekt/