Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL)

SVYL Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL) Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL)
Espoon Suomi-Viro seura ry

Vuoden 2002 virallinen toimintakertomus ilmestyy vuosikokouksen hyväksyttyä sen syksyllä 2003.

SVYL:n toimintaa vuonna 2002

Ansiomerkkejä

SVYL:n ansiomerkin saivat syksyllä 2002:

eduskunnan Viro-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kulttuuriministeri Kaarina Dromberg

Helsinki-Tallinna-seuran puheenjohtaja, henkilöstöjohtaja Martti Asunmaa

Kangasalan räpinologien puheenjohtaja, ympäristösihteeri Rauni Kiukas

räpinalainen musiikinopettaja ja kuoronjohtaja Marika Klimberg-Hyötyläinen.

Muut ansiomerkin saaneet


SVYL:lle uusi puheenjohtaja ja hallitus

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Toijalassa pidetyssä liittokokouksessa turkulainen kirjailija ja Varsinais-Suomen Viro-keskuksen puheenjohtaja Harri Raitis. Uuden hallituksen kokoonpano on täällä.


Pohjola-tori

SVYL osallistui 29. - 30.10. Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä kansalaisjärjestöjen Pohjola-torille, joka oli osa Pohjoismaiden neuvoston 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.


Martin markkinat 9.11.

Suomen suurin Viro-tapahtuma Martin markkinat pidettiin marraskuussa Helsingin Katajanokalla Wanhassa satamassa. SVYL osallistui markkinoille omalla kabinetillaan, jossa liiton lisäksi olivat edustettuina Espoon Suomi-Viro-seura, Eesti Lastering, Suomi-VIro-seura, VYS, Suomalaisuuden liitto ja Virolaisen kulttuurin ystävät Virkku. Kabinetilla oli esillä Liia Lüdig-Algveren näyttely Hiidenmaan neljä vuodenaikaa. Kabinetin ulkopuolella virolaiset nuoret taiteilijat piirsivät pikamuotokuvia ja myivät joulukortteja. Musiikista vastasi 16-vuotias huilistilupaus Virosta. Presidentti Tarja Halonen vieraili SVYL:n kabinetilla ja sai Kulle Raigin tuoreen Geort Ots -elämäkerran sekä Töölön tulista sinappia.


Hiidenmaan vuodenajat akvarelleissa

Liiton syysnäyttely esitteli taiteilija Liia Lüdig-Algveren omaperäisen akvarellikokoelman. Kuvat kertovat siitä, mikä ennen vanhaan kulloisenakin kuukautena on kuulunut hiidenmaalaiseen elämänpiiriin. Näyttely oli esillä Tampereen Viro-viikolla ja Martin markkinoilla.


Kansallismuseon joulumyyjäiset

SVYL osallistui joulumyyjäisiin 30.11. myymällä virolaisia käsitöitä, verkkopuoti VIRKIN tuotteita ja virolaisten taiteilijoiden tekemiä joulukortteja.


Suomen itsenäisyyspäivän matka Tallinnaan

Vaikka Suomenlahden jäätilanne hankaloittikin hieman matkajärjestelyjä loppumetreillä ja reissu hieman typistyi, Suomen itsenäisyyspäivää saatiin jälleen juhlittua yhdessä Suomen-poikien kanssa. Päiväjuhla ja konsertti pidettiin vanhassakaupungissa Mustapäiden talon valkoisessa salissa. Juhlapuhujana oli Suomen Viron-suurlähettiläs Jaakko Blomberg, joka myös jakoi Suomen-pojille myönnetyt Suomen Valkoisen Ruusun ja Leijonan Ritarikuntien kunniamerkit. SVYL:n tervehdyksen toi uusi puheenjohtajamme Harri Raitis. SVYL antoi tilaisuudessa oman ansiomerkkinsä Sven Iselle ja Raul Kuutmalle. Ohjelmaan kuului käynti Metsäkalmiston hautausmaalla Suomen-poikien muistomerkillä sekä juhlaillallinen Peppersack-ravintolassa.


Ansiomerkkejä

Loppusyksyllä 2002 SVYL:n hallitus jakoi seuraavat ansiomerkit: FT Hannes Walter sekä Suomen-poikien aktiivit Raul Kuutma ja Sven Ise.


Georg Ots -ilta Malmitalossa

Helsingin Malmilla oli 10.12. tarjolla musiikkia ja muistelmia.


Syksyn suurprojektit

Henkilöstökoulutuksen yhteistyötä Suomen ja Viron kesken
SVYL sai ulkoministeriön lähialueyhteistyövaroista kolmannen vuoden avustuksen, jonka turvin saimme järjestetyksi 15 virolaiselle vanhustenhuollon ammattilaiselle kuukauden pituisen käytännön opiskelujakson dementoituneiden vanhusten huollossa Helsingissä. Vuoden 2002 loppuun kestävä projekti toteutettiin yhteistyössä Tallinnan kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstön täydennyskoulutuksesta vastaavan Avohuollon kehittämiskeskuksen kanssa. Projektin tarkoituksena oli edistää vanhusten tasa-arvoista kohtelua Virossa antamalla vanhustenhuollossa toimiville henkilöille mahdollisuus omakohtaisesti tutustua suomalaiseen vanhustenhuoltoon. Erityiskohteeksi valittiin dementoituneiden vanhusten virikkeellinen huolto sekä avohuollossa että pitkäaikaisosastoilla laitoshuollossa.

Tallinnan kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston johto tuki koulutusprojektia, jonka päättyessä Avohuollon kehittämiskeskus järjesti vielä seminaarin, jossa arvioitiin projektin tuloksia ja sitä, miten Suomessa saadut ideat ja vaikutteet voitaisiin parhaiten ottaa käyttöön Virossa. Dementoituneiden vanhusten huollossa on Suomella vielä paljon annettavaa virolaisille; virolaiset vanhustenhuollon asiantuntijat ovat ihastuneet suomalaiseen tapaan antaa virikkeellistä päivähoitoa esim. Alzheimer-potilaille ja näin päivähoidolla suoda toisaalta sairasta vanhusta kotona hoitavalle omaiselle mahdollisuus normaaliin työssäkäyntiin ja toisaalta ehkäistä vanhuksen joutumista pysyvään laitoshuoltoon.

Ensimmäiset kuusi sitpendiaattia saapuivat Helsinkiin lokakuun alussa ja viimeiset kolme lopettavat joulukuun puolivälissä. Jokainen stipendiaatti pitää Suomessa oleskelunsa aikana oppimispäiväkirjaa, ja esittää käytännön opiskelujakson aikana saadut tärkeimmät ideat projektin loppuseminaarissa.

Projektin koordinaattoreina toimivat Tallinnassa Avohuollon kehittämiskeskuksen koulutuspäälliköt Siiri Hanson ja Mare Kraav. Suomessa projektikoordinaattorina oli SVYL:n hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja Anu Marttila, joka on pari vuotta sitten jäänyt eläkkeelle Helsingin sosiaaliviraston talouspäällikön virasta ja osallistunut lukuisiin suomalais-virolaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutusprojekteihin aikaisemminkin.

Jätteet järjestykseen!
SVYL:n ja Viron ympäristöministeriön yhteinen jätehuoltoseminaari Kohalike omavalitsuste kohustused ja võimalused jäätmekäitluse arendamiseks Eestis järjestettiin 17. - 18.10. Tallinnssa Central-hotellin konferenssitiloissa. Paikalle oli kutsuttu puolen sataa virolaiskuntien jätehuollosta vastaavaa henkilöä, jotka tulivat Harjun maakunnan alueelta (eli Tallinnasta ja sen lähikunnista). Ensimmäisenä seminaaripäivänä pidettiin viisi luentoa, joiden aiheina olivat mm. kuntien yhteistyömahdollisuudet, kaatopaikkojen sulkeminen, jätelainsäädäntö ja jäteneuvonnanneuvonnan organisointi. Suomalaisasiantuntijoiden lisäksi puhumaan oli lupautunut Peeter Eek. Toisena seminaaripäivänä oli vuorossa kaksi virolaisluennoitsijaa, jotka kertoivat mm. investointiavustusten hakemisesta. Suomalaisille alan yrityksille oli myös varattu esiintymisaikaa.

Alkuun

Muumi