Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL)

SVYL Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL) Suomen Viro-yhdistysten liitto ry. (SVYL)
Espoon Suomi-Viro seura ry

Toimintakertomus vuodelta 2000

Sisällys

 1. Yleistä

 2. Hallinto ja organisaatio
 3. 2.1 VYL:n hallitus ja toimihenkilöt 2000
  2.2 Liiton toimistot
  2.3 Liiton jäsenistö
  2.4 Tiedotus ja julkaisut

 4. Toiminta
 5. 3.1 Viron ja Suomen itsenäisyyspäivät
  3.2 Sillanrakentaja-palkinto
  3.3 Seminaarit ja esitelmät
  3.4 Maakunnalliset tapahtumat jäsenseuroissa
  3.5 Matkat
  3.6 Koulutus
  3.7 Muu toiminta
  3.8 Ansiomerkki

 6. Erityisprojektit

 7. Talous

1. Yleistä

Viro-yhdistysten liitto ry. (VYL) on valtakunnallinen, Viro-ystävyystoimintaa koordinoiva, liittomuotoinen järjestö Suomessa. Vuodesta 1991 toimineen liiton tarkoituksena on kehittää Suomen ja Viron suhteita ja asukkaiden kanssakäymistä sekä maiden historian ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyksellisen elämän tuntemusta ja tukea jäsentensä toimintaa ja edistää keskinäistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toiminta-alueenaan koko maa edistää yhteyksien ylläpitoa Suomen ja Viron kansalaisten välillä, harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella liiton tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kulttuuri-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, matkoja, juhlia ja vierailuja.

Liiton keskeisiä ja perinteisiä toimintamuotoja, joita seurattiin myös vuonna 2000, ovat muun muassa Viron ja Suomen itsenäisyyspäivien vietto molemmin puolin Suomenlahtea sekä Sillanrakentaja-palkinnon jakaminen. Kulttuurivaihtoon eteläisen naapurimme kanssa panostettiin vuonna 2000 perinteiseen malliin myös järjestämällä erilaisia näyttelyitä ja seminaareja, joista keskeisin oli Viron kansalaisyhteiskunnan hahmottumista käsitellyt Valtiona valmis, yhteiskuntana ei -seminaari, joka pidettiin Eduskunnassa yhteistyössä Eduskunnan Viro-ystävyysryhmän kanssa.

VYL järjesti myös jäsenistölle ja muille Suomi-Viro-asioista kiinnostuneille suunnattuja vapaamuotoisempiakin tilaisuuksia niin Suomessa kuin Virossakin. Osallistuminen maakunnallisiin Viro-päiviin ja -viikkoihin, samoin jäsenjärjestöjen erilaisiin Viro-tilaisuuksiin oli liiton keskeistä toimintaa. Yhteistyössä muiden suomalaisten Viro-järjestöjen kanssa VYL osallistui myös muun muassa Baltia-viikon ohjelmaan sekä virolaista kulttuuria laajalti esittelevään Martin markkinat -tapahtumaan Helsingin Wanhassa satamassa. VYL osallistui tammikuussa myös ensimmäistä kertaa matkailumessuille.

Alkuun


2. Hallinto ja organisaatio

2.1 VYL:n hallitus ja toimihenkilöt 2000

Viro-yhdistysten liiton puheenjohtajana toimi vuonna 2000 professori Pekka Lilja Jyväskylästä. Hänen lisäkseen liiton hallitukseen kuuluivat varapuheenjohtajat, opettaja Liisa Löyttyniemi Tampereelta ja eversti Matti Lukkari Helsingistä sekä 12 muuta hallituksen jäsentä eri puolilta Suomea.

Hallitukseen kuuluivat jäseninä Pentti Kangasluoma Lapualta, Rauno Koponen Heinävedeltä, Ritva Laessaari Espoosta, Eero Lehtonen Toijalasta, Markku Lehtonen Tururusta, Raimo Manneri Tuusulasta, Anu Marttila Helsingistä, Juha E. Tetri Helsingistä, Vesa Olkkonen Jyväskylästä, Heikki Rantala Tampereelta, Ari Sirviö Helsingistä ja Harri Turkulainen Kajaanista. Liiton vuoden 2000 tilien tarkastajat olivat Sakari Ryömä Porista ja Lars Winqvist Tuusulasta, varatilintarkastajina toimivat Sakari Raulisto Tuusulasta ja Timo Hanhivaara Helsingistä.

Hallituksen keskuudesta valitun työvaliokunnan jäseninä toimivat vuonna 2000 puheenjohtaja Pekka Lilja, varapuheenjohtajat Liisa Löyttyniemi ja Matti Lukkari sekä Anu Marttila ja Raimo Manneri.

Tampereen kansainvälisessä keskuksessa (Suvantokatu 13) pidetyssä liittokokouksessa päätettiin, että professori Pekka Lilja johtaa liittoa myös vuonna 2000. Niin ikään päätettiin, että hallitus olisi 15-jäseninen myös vuonna 2000.

Kokouksen alusti Viron historian tutkija Vesa Vares, joka esitelmöi aiheesta Suomelle ja Neuvosto-Venäjälle rauha Tartossa.

Viro-yhdistysten liiton pääsihteerinä toimi ajalla 1.1. - 31.12.2000 FM Kulle Raig, liiton kirjanpitoa hoiti Marika Külm, liiton luottamustoimisena rahastonhoitajana toimi Anu Marttila. Liiton toimisto oli Baltia-keskuksessa Mariankatu 8 b, 00170 Helsinki.

Alkuun


2.2 Liiton toimistot

VYL:n toimistotilat olivat saman katon alla Tuglas-, Donelaitis- ja Rozentals-seurojen, Viron Suomen-instituutin, Viron ja Latvian matkailutoimistojen sekä Baltia-kirjaston kanssa. Baltia-keskuksen kokouksissa VYL:oa edustivat varapuheenjohtaja Liisa Löyttyniemi ja pääsihteeri Kulle Raig.

Toimiston postiosoite oli PL 464, 00170 Helsinki, puhelinnumero 09-684 28 464 (faksi 684 28 465). Internet-kotisivua www.vyl.ee piti vuoden 2000 syyskuusta alkaen yllä projektisihteeri Sanna Immanen, joka hoiti myös muut toimistosihteerille kuuluvat tehtävät.

Muut toimistot:

Keski-Suomen Viro-keskus, c/o Suomen Viestintä Oy, puheenjohtaja Vesa Olkkonen, Puistokatu 2 C, 40100 Jyväskylä, puh.014-611233.

Tampere-Tartto-seura, Suvantokatu 13 II krs 33100 Tampere. Puh.03-2110 210 faksi 03-2134533.

Porin seudun Suomi-Viro -seura, Friitalan toimistokeskus, Lauttaranta, 28400 Ulvila. Puh. 02-5383 154.

Varsinais-Suomen Viro-keskus, Uudenmaankatu 1, 20500 Turku. Puh.02-2516140.

Alkuun


2.3 Liiton jäsenistö

Viro-yhdistysten liitto ry:n jäsenistö oli vuonna 2000 seuraava: Espoon Suomi-Viro-seura, Heinäveden Seudun Viro-ystävyysseura, Helsinki-Tallinna-seura, Helsingin Viro Ystävyysseura, Huittisten Suomi-Viro-seura, Janakkalan Suomi-Viro-seura, Joensuun Suomi-Viro-seura, Kainuun Viro -seura, Kangasalan Räpinologit, Keravan Viro-seura, Keski-Suomen Viro-seura, Kotkan Tallinna-seura, Kouvolan Viro-seura, Kurikan Seudun Suomi-Viro-seura, Lapuan Suomi-Viro-seura, Lohjan Seudun Suomi-Viro-seura, Meri-Lapin Suomi-Viro-seura, Mikkelin läänin Suomi-Viro-seura, Olutsilta - Õllesild, Porin Seudun Suomi-Viro-seura, Rauman Suomi-Viro-seura, Suomalaisuuden liitto, Suomen-poikien perinneyhdistys, Suomi-Viro-seura, Tampere-Tartto-seura, Tarton alueen ortodoksien tukiyhdistys, Teljän Suomi-Viro-seura, Toijalan Seudun Suomi-Viro-seura, Turun Seudun Viro-seura, Tuusulan Suomi-Viro-yhdistys, Vaasa-Pärnu-seura, Valkeakosken Seudun Suomi-Viro-seura, Varsinais-Suomen Viro-keskus, Virkku.

Alkuun


2.4 Tiedotus ja julkaisut

Vuonna 2000 Viro-yhdistysten liitto ry:n tiedotustoimintaa harjoitettiin useiden kanavien kautta. Erityinen jäsenistölle suunnattu tiedotuskanava olivat jäsenkirjeet, joiden nimi on VYL-uutiset. Uutisia julkaistiin viisi numeroa. Laajemmalle lukijakunnalle kulkeutuva Pro Estonia -lehti, jota julkaisee Kustannus Pro Estonia Oy, toimi samalla VYL:n tiedotuslehtenä. Hallituksen kokouksessa 14.10.200 tehtiin päätös oman lehden perustamisesta.

Alkuun


3. Toiminta

3.1 Viron ja Suomen itsenäisyyspäivät

Viro-yhdistysten liiton perinteiden mukaan itsenäisyyspäiviä vietettiin kuluneena vuonna molemmin puolin Suomenlahtea.

Viron 82-vuotispäivää 24.2. vietettiin eri puolilla Suomea. Helsingin juhlatapahtumasta vastasi omalta osaltaan myös VYL. Malmin hautausmaalla seppeleenlaskutilaisuudessa puhui Matti Lukkari. Kansalaisjuhlassa Suomalaisella klubilla piti juhlapuheen VYL:n kutsumana ex-ministeri Andra Veidemann, joka esitti 7 teesiä Viron tulevaisuudesta. VYL:n kutsumana huolehti tanssimusiikista muhulainen Laulusõbrad-yhtye. Monella paikkakunnalla vastuu Viron juhlapäivän vietosta oli VYL:n paikallisosastoilla.

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa VYL jakoi myös ensimmäiset ansiomerkkinsä, jotka menivät Viron suurlähettiläs Mati Vaarmannille ja VYL:n kunniapuheen puheenjohtaja Kalervo Hoville.

Viron itsenäisyyspäivän merkeissä Andra ja Rein Veidemann kiersivät puhumassa usean paikallisseurazn tilaisuukissa: ensin mainittu vieraili Mari-Lapin Viro-seuraasa, Huittisten Suomi-Viro-seurassa ja Lahjan Suomi-Viro-seurassa. Rein Veidemann puhui Valkeakosken Viro-seurassa, Lapuan Suomi-Viro-seurassa, Toijalan Suomi-Viro-seurassa ja Tampere-Tartto-seurassa.

Lisäksi pääsihteeri Kulle Raig kävi puhumassa Kainuun Viro-seuran tilaisuudessa ja Keravan Viro-seuran tilaisuudessa. Jälkimmäisessä oli mukana myös Laulusõbrad-yhtye.

Huittisten seura järjesti Viron itsenäisyyspäivän johdosta jopa kaksipäiväisen tapahtuman.

Suomen itsenäisyyden 83-vuotisjuhlan VYL järjesti 9.12. yhdessä Suomen-poikien kanssa Tallinnassa pedagogisen yliopiston tiloissa. Tapahtumaan osallistui noin 200 henkeä. Tilaisuuden avasi Suomen-poikien uusi puheenjohtaja Uno Järvela. Juhlapuheen pitivät VIron puolustusvoimien komentaja Tarmo Kõuts sekä Suomen puolelta VYL:n varapuheenjohtaja Liisa Löyttyniemi. Tilaisuudessa oli läsnä Suomen suurlähettiläs Pekka Oinonen. Suomen sillan rakentaja -palkinto luovutettiin tällä kertaa suomalais-virolaiselle nuorten orkesterille Sinfonietta Odysseus. Juhlatilaisuuden jälkeen vietettiin hartaushetki Suomen-poikien haudalla Metsäkalmistolla ja sen jälkeen nautittiin yhteinen juhlaillallinen.

Alkuun


3.2 Sillanrakentaja-palkinto

Viro-yhdistysten liitto ry:n ja Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistyksen (SEKY) yhteisesti jakama perinteinen, jokavuotinen Sillanrakentaja-palkinto myönnetään yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on työllään ja toiminnallaan Virossa tai Suomessa myönteisellä tavalla vahvistanut ja edesauttanut Viron ja Suomen ja näiden maiden kansalaisten keskinäisiä suhteita ja kanssakäymistä kulttuurin, talouden tai yhteiskuntaelämän alalla. Palkinto jaetaan Suomen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien yhteydessä, marras-joulukuussa.

9.12.2000 Viro-yhdistysten liitto ry:n varapuheenjohtaja Liisa Löyttyniemi ja Suomalais-Eestiläisen Kauppayhdistyksen edustaja Liina Kolk-Keskküla luovuttivat Sillan­rakentaja-palkinnon Sinfonietta Odysseus -orkesterille. Palkinnon otti vastaan orkesterin johtaja Magnus Still. Palkinnon perusteluissa sanottiin mm., että se luovutettiin orkesterille "tunnustuksena virolaisen musiikin johdonmukaisesta tunnetuksi tekemisestä Suomessa. Nuoreten muusikoiden kokoonpano edustaa uutta ulottuvuutta maittemme välisessä kulttuurivaihdossa".

Alkuun


3.3 Seminaarit ja esitelmät

9.2. pidettiin vuoden 2000 ensimmäinen suurempi seminaari. VYL järjesti yhteistyössä Viro-instituutin kanssa SKS:n juhlasalissa Jaan Kross 80 -tapahtuman. Juhlaesitelmän pitivät professori Toomas Liiv Virosta (Jaan Kross - enemmän kuin kirjailija) ja VYL:n puheenjohtaja professori Pekka Lilja (Kenraali Kross Suomen-rintamalla). Musiikista vastasi Siim Aimla.

30.5. VYL järjesti yhteistyössä Eduskunnan Viro-ystävyysryhmän kanssa Eduskunnan auditoriossa seminaarin Valtiona valmis, yhteiskuntana ei. Seminaarissa paneuduttiin kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksiin Virossa. Esitelmöitsijöinä olivat professori Rein Ruutsoo, professori Marju Lauristin, FT Jüri Viikberg, toimittaja Barbi Pilvre, päätoimittaja Andra Veidemann sekä Avatud Eesti Fond -säätiön toiminnanjohtaja FM Mall Hellam.

31.8. pidettiin Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) VYL:n ja Espoon Viro-seuran yhteistyönä seminaari Veri on vettä sakeampaa. Teemana olivat Pohjois-Viron ja Etelä-Suomen yhteydet ennen ja nyt. Esitelmöitsijöinä olivat Viron akateemsien kirjaston tutkija Mare Luuk Tallinnasta ja Espoon kaupunginmuseon intendentti Pirkko Sillanpää. Tilaisuudessa oli läsnä myös Viron suurlähettiläs Mati Vaarmann.

21.9. VYL järjesti yhteisytössä Suomen historiallisen seuran kanssan Kekkonen ja Viro -seminaarin. Esitelmöitsijöinä olivat professori Heikko Roiko-Jokela ja professori Eero Saarenheimo. Tilaisuudessa näytettiin myös Kekkosen Viron-vierailusta tehty dokumenttielokuva. Paikalla olivat Suomen Moskova-suurlähettiläs Jorma Vanamo ja Sylvi Kekkosen avustaja Aili Palmén.

12.10. VYL järjesti yhteistyössä Suomen historiallisen seuran kanssan seminaarin aiheesta Euroopan rauhansopimusten kohtalo viime vuosisadalla. Seminaari pidettiin Tieteiden talossa. Esitelmöitsijöinä olivat dosentti FT Martti Turtola aiheenann Suomen kansalliset rajat, FT Jari Leskinen, joka kertoi Viron puolustusjärjestelmistä hyökkäyksen torjumiseksi. Viron puolelta esitelmöivät FT Hannes Walter, joka kertoi ensimmäisen maailmansodan jälkeisen Euroopan tilanteesta. FT Rein Helme keskittyi analysoimaan Tarton rauhan tulkintoja. Ohjelmaan sisältyi myös 1930-luvun lyhyehkö elokuva-arkiston filmikooste.

Seminaaritoiminnan ohella Viro-yhdistysten liiton toimintaan kuului vuoden 2000 aikana runsaasti erilaisia kokousten ohella pidettyjä esitelmiä ja alustuksia

Viron kirjan vuoden merkeissä Viron akateemisen kirjaston tutkija Mare Luuk esitelmöi aiheesta Värikkäitä faktoja virolaisen kirjan historiasta jäsenseurojen järjestämissä luentotilaisuuksissa seuraavasti:

10.10. Soukan kirjasto, 11.10. Valkeakosken kaupunginkirjasto, 12.10. Toijalan kaupunginkirjasto, 18.10. Virkun tilaisuus, 26.10. Joensuun Suomi-Viro-seura, 27.10. Jyväskylän kaupunginkirjasto.

Samasta aiheesta luennoi pääsihteeri Kulle Raig Tuusulan Suomi-Viro-seurassa.

Alkuun


3.4. Maakunnalliset tapahtumat jäsenjärjestöissä

Viro-yhdistysten liitto oli vuoden 2000 aikana mukana usean paikallisjärjestönsä aktiviteeteissa ja niiden järjestämisessä. Tämän toimintakertomuksen puitteissa näitä tapahtumia ei kuitenkaan lähdetä erittelemään, sillä työpanos, jonka VYL erilaisiin paikallisiin tapahtumiin antoi, vaihteli suuresti: luennoitsijoiden välittäminen (kuten edelläkin mainittu), käytännön organisointi ja kustannusten jakaminen ja niin edelleen.

Usein paikallisiin tapahtumiin liittyi Viro-yhdistysten liiton hallituksen kokous. Näin oli esimerkiksi Pirkanmaan X Viro-viikolla, joka järjestettiin 6. - 18.10.2000 Tampereella. Viikon ohjelma oli jälleen kerran varsin näyttävä. Erityisen paljon painoa pantiin tällä kertaa Viron kirjan vuoden juhlistamiselle. Viikon yhteydessä pidettiin myös VYL:n sääntömääräinen liittokokous ja puheenjohtaja- ja sihteeripäivät 14.10.. Kahdenkymmenen jäsenseuran edustajat olivat tulleet pohtimaan liiton jatkotoimintaa. Ennen liittokokousta kuultiin dosentti Vesa Vareksen esitelmä Suomen ja Nuuvosto-VEnäjän 1920 solmimasta rauhasta.

Alkuun


3.5. Matkat

Viro-yhdistysten liitto ry järjesti vuoden 2000 aikana myös muutaman matkan Suomenlahden yli. Erityisen runsaasti niitä järjestivät lukuisat paikallisosastot. Kaikkien matkojen luetteloiminen tässä yhteydessä ei liene tarpeen.

Alkuvuoden matkoista mainittakoon 10. - 12.3. toteutettu matka Tarttoon UKK-seminaariin, joka pidettiin Tarton yliopiston juhlasalissa. Vylliläiset osallistuivat myös Kekkosen Viron-matkasta kertovan näyttelyn avajaisiin yliopiston vanhassa kirjastossa. Matkaan sisältyi käynti Käärikulla ja mahdollisuus osallistua siellä Kekkos-hiihtoon.

Elokuussa VYL teki matkan Suomen-poikien perinneyhdistyksen järjestämään Veljesjuhlaan Paideen. Juhal pidetiin 20.8. Matkalla Paideen VYL:n hallitus piti laivalla liittohallituksen kokouksen. Paiden juhlassa liiton varapuheenjohtaja Liisa Löyttyniemi luovutti VYL:n myöntämän ansiomerkin talousneuvos Jorma Suvannolle.

8. - 10.12.2000 liitto järjesti matkan Tallinnaan Suomen itsenäisyyspäivän juhlistamiseksi yhdessä Suomen-poikien kanssa (ks. ylempänä).

Alkuun


3.6 Koulutus

Luennoitsijoiden ja seminaarien lisäksi kulttuurivaihtoon sisältyvä keskeinen asia on VYL:n edistämä kielikoulutus. Oman toimintansa luonteen vuoksi VYL ei itse järjestä kielikursseja, mutta tekee kaikkensa auttaakseen paikallisosastoja opet­tajien ja oppimateriaalin hankkimisessa.

Alkuun


3.7 Muu toiminta

Näyttelyt

Helmikuu: Taidetta tuulimyllyjen saarelta, saarenmaalaisten taiteilijoiden töitä Baltia-keskuksessa.

15. - 30.5. VYL asetti Lahden aikuiskoulutuskeskukseen näytteille nuorten virolasiten tekstiilitaiteilijoiden töitä. Näyttelyn nimi oli Vapaa tahto. Näyttely herätti huomioita niin Lahdessa kuin Helsingissäkin, jossa se oli esillä aikaisemmin Viro-instituutin toimesta.

9. - 28.10. Viron vanhimmat kirjat Helsingissä Malmin kirjastossa. VYL yhteistyössä Viron akateemisen kirjaston, Malmin kirjaston, Tuglas-seuran ja Viro-instituutin kanssa.

Loka-marraskuu: Viron vanhimmat kirjat Espoon pääkirjastossa Leppävaarassa.

Lokakuu: Eesti exlibris 100 -näyttelyt Soukan kirjastossa.

11.11. Eesti exlibris 100 Wanhassa satamassa.

18.11. - 5.12. Viron vanhimmat kirjat Toijalan kaupunginkirjastossa.

Musiikki, teatteri, tanssi, juhlat

18.3. Georg Ots in memoriam -ilta teatteriravintola Kahdessa kanassa. Otsin lauluja esitti Erkki Otsmann, pianolla säesti Benno Marcus, illan juontajana oli Seija Wallius.

27.5. Perinteinen virolainen kevätjuhla yhdessä muiden Viro-järjestöjen kanssa. Juhla pidettiin Furuvikin huvilalla. Tarjolla oli ruokaa ja juomaa. Ohjelma alkoi Obinitsan lasten tanssiesityksellä. Erkki Otsmann esitti Marlene Dietrich -hupailun säestäjään Benno Marcus. Ihmisiä kävi paikalla muutama sata. Ilta sujui yhteislaulun, tanssin ja rennon hauskanpidon merkeissä. Suurlähetystöstä olivat paikalla konsuli puolisoineen sekä muita lähetystön työntekijöitä.

30.5. Diana Erintytär Klas esiintyi Storyvillessä laulaen ranskalaisia chansoneja ja venäläisiä romansseja. Säestäjänä toimi näyttelijä-laulaja-toimittaja Jüri Aarma. Konsertin juonsi Seija Wallius.

18.6. pidettiin Helsingin olympiastadionilla suomalais-virolainen Tanssijuhla, johon osallistui tuhansia tanssijoita. VYL:n panos oli merkittävä, sillä liiton tehtävänä oli hankkia 70 tulkki-opasta, minkä liitto myös teki.

VYL osallistui 11.11.2000 Helsingin Katajanokan Wanhassa satamassa pidetyille Martin markkinoille eräiden pääkaupunkiseudulla toimivien jäsenyhdistystensä kanssa. Martin markkinat järjestetään virolaiseen perinteeseen kuuluvan Martin päivän tienoilla marraskuun alkupäivinä. Jäsenjärjestöillä oli mahdollisuus käyttää VYL:n kabinettia maksutta. VYL:n teemana markkinoilla oli virolainen kirja. VYL oli pyytänyt kabinettiinsa kolme nuorta kirjankuvittajaa Tallinnasta. He piirsivät halukkaille muotokuvia. Kabinetilla oli esillä myös exlibris-näyttely.

Alkuun


3.8. Liiton ansiomerkki

Vuoden aikana myönnettiin ansiomerkkejä seuraavasti:

suurlähettiläs Mati Vaarmann

professori Kalervo Hovi

talousneuvos Jorma Suvanto

päätoimittaja Matti Niiranen

kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalo

Alkuun


4. Erityisprojektit

Helmikuussa 2000 VYL järjesti Sävellahja-keräyksen yhteistyössä liiton jäsenyhdistysten ja Ylen kanssa. Suomen-poikien hyväksi järjestetyn keräyksen tuotto oli kaikkien aikojen suurin.

VYL:lla oli vuoden 2000 aikana kaksi erityisprojektia, jotka toteutettiin ulkoministeriöltä saaduilla lähialueyhteistyövaroilla. Ensimmäinen hanke oli Tasa-arvoinen vanhuus Virossa. Sosiaalipoliittinen vanhustenhuoltoprojekti (Vaihe 2 - työharjoittelu). Hankkeen avulla tarjottiin seitsemälle Tallinnan sosiaali- ja terveysviraston vanhusten avohuollon työntekijälle työharjoittelupaikka helsinkiläisessä vanhusten päivähoitopaikassa. Projekti toteutui yhteistyössä yhteistyössä Tallinnan kaupungin sosiaali- ja terveys­viraston kanssa.

Toinen projekti oli Suomen kautta Eurooppaan - tietoisku virolaisille EU-jäsenyyden käytännöstä.Hanke toteutui yhteistyössä EU:n Helsingin-edustuston ja virolaisen Päevaleht-sanomalehden kanssa. Lehti omisti 9.12.2000 numerossaan 14 sivua kyseiselle teemalle.

Alkuun


5. Talous

Viro-yhdistysten liitto ry:n taloudellisen perustan muodosti vuonna 2000 opetus­ministeriön myöntämä valtionapu ja erilaiset projektiavustukset sekä jäsenmaksut ja tilaisuuksien osanottomaksut.

Vuoden 2000 tilinpäätös osoitti ylijäämää 15 489,84 markkaa. Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään omaan pääomaan ylijäämä-/alijäämätilille.

Alkuun

Muumi