Nõmmen kaupungintalo

Espoon Suomi-Viro seura ry

Suomen Viro-yhdistysten liitto

Nõmme

 


Hallitus

Säännöt
Vuosikertomus
Liity jäseneksi
 

www.espoo550.fi

 

 

 

 


 

Suomen Pojat

 

Espoon Suomi - Viro seura ry on perustettu vuonna 1993. Seura kuuluu  Suomen
Viro-yhdistysten liittoon
(SVYL). Tarkoituksenamme on kehittää ja lisätä suomalais-virolaista yhteistyötä kansalaistasolla. 


P
yrimme kehittämään ja lisäämään keskinäistä vuorovaikutusta ja kontakteja erityisesti Espoon ja Espoon ystävyyskaupunginosan, Tallinnan Nõmmen
, asukkaiden välillä.

Avustamme Tallinnan Lasten Turvakeskusta ja pidämme yhteyttä nõmmelaisiin ystäviimme
Avustustoimintamme rahoitetaan pääosiltaan myyjäisten tuotoilla ja lahjoituksilla.

Teemme virolaista kulttuuria ja yhteiskuntaa tunnetuksi Espoossa järjestämällä jäseniltoja, seminaareja, luento- yms. tilaisuuksia.
Tilaisuuksien aiheina on mm. Viron taide, talous, historia ja nykypäivä.

Osallistumme Viro-seurojen yhteiseen matkailutoimintaan ja kokoamme tarvittaessa myös omia matkaseurueita eri kohteisiin ja tilaisuuksiin.

Jäsenmaksu on vuonna 2009 20 € ja perhejäsen 7 €. Jäsenille postitetaan SVYL:n tiedotuslehti viro.nyt.

           

 

 

© Espoon Suomi-Viro seura 31.03.2009